B & W wil flitspalen Breestraat niet terugplaatsen

Het College van B & W is niet van plan de twee flitspalen in de Breestraat opnieuw in werking te stellen of te vervangen door modernere apparatuur. Dit antwoordde zij gisteren naar aanleiding van schriftelijke vragen hierover van het SP-raadslid Julian van der Kraats. De SP constateert dat sinds de buitenwerkinstelling van de twee flitspalen een toenemend aantal automobilisten het inrijverbod negeert. Ook wordt de daar toegestane maximumsnelheid van 30 kilometer per uur zeer regelmatig overschreden.

B & W stelt wel dat de constatering van de SP klopt en dat zij het ook zeer irritant vindt wat er nu gebeurt. Volgens burgemeester Lenferink is het op korte termijn echter niet verstandig de flitspalen in ere te herstellen. In dat geval zouden er digitale camera’s geplaatst moeten worden en tezamen met de fysieke aanpassingen die daarvoor nodig zijn zou dat een bedrag belopen van 600.000 euro. Wel zegde B & W toe dat zij de GOA’s in Leiden opdraagt om vaker te controleren op het inrijverbod. De politie gaat eveneens de handhaving van de maximumsnelheid steekproefsgewijs ter hand nemen.

Het College van B & w antwoordt dat een definitieve oplossing van het gestelde probleem van de overtreding van het inrijverbod en de maximumsnelheid zal afhangen van de discussie omtrent de Breestraat. Tot het referendum over de RGL en het vaststellen van de hoofdlijnen van het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan GVVP in juni is uitgegaan van een gewijzigde infrastructuur, waarbij camera’s niet langer nodig werden geacht. De huidige analoge camera’s zijn verouderd, onbetrouwbaar en kunnen niet meer in werking worden gesteld.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×