Leidse brandweer gaat ook deel van Katwijk bedienen

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een dekkingsplan opgesteld waarbij gekeken is welk brandweerkorps het snelst op de plek van een calamiteit kan zijn. Nu is door B & W van Leiden een convenant gesloten waarbij een deel van de Gemeente Katwijk in geval van nood wordt bediend door de Leidse brandweer. Een gedeelte ten westen van Leiden in de voormalige gemeente Valkenburg nabij de A44 kan eerder bereikt worden vanuit Leiden dan vanuit de branweerkazerne in de gemeente Katwijk.

Het College had al eerder ingestemd met convenanten met Voorschoten, Alkemade, Leiderdorp, Teylingen en Oegstgeest. Het convenant met Katwijk is voorlopig de laatste in die reeks al kan het zijn dat er na evaluatie nog wat operationele grenzen worden bijgesteld. Personele consequenties voor de Leidse brandweer heeft de hele operatie niet of nauwelijks en ook de Leidse brandweerzorg komt niet in gevaar, aldus burgemeester Lenferink.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×