Raad stelt veel schriftelijke vragen

Burgemeester Lenferink vindt dat de leden van de Leidse gemeenteraad relatief snel naar het middel van het stellen van schriftelijke vragen aan het College van B & W grijpen. In de B & W-vergadering van gisteren moest het College zich over zes setjes schriftelijke vragen buigen en daar een antwoord op geven en de beantwoording gezamelijk vaststellen. Lenferink: “De meeste vragen zouden net zo goed in een commissievergadering gesteld kunnen worden. Beantwoording van schriftelijke vragen legt een relatief groot beslag op het ambtelijk apparaat, maar het hoort natuurlijk wel bij het politiek bedrijf. Het zou goed zijn als wij deze werkwijze met de raad eens nader tegen het licht houden. ”

Aanleiding tot het stellen van vragen over de schriftelijke vragen vormt de uitkomst van een onderzoek naar de werkwijze in dezen in de Tweede Kamer. Sinds het aantreden van de Partij voor de Dieren zijn in de periode van februari 2007 tot nu maar liefst 62 schriftelijke vragen door deze partij gesteld. Dat is overigens hun goed recht. Beantwoording van schriftelijke vragen kost gemiddeld 2000 euro. In Leiden ligt dat bedrag dan weliswaar niet zo hoog maar een flinke aanslag in de ambtelijke capaciteit betekent het volgens burgemeester Lenferink wel. Lenferink: “Door schriftelijke vragen te stellen krijg je als vragensteller veel meer publiciteit en kun je je statement beter maken. Soms is het stellen van de schriftelijke vragen voor de indienende partij dan ook belangrijker dan het antwoord. ”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×