Verruiming openingstijden Leidse speeltuinen

Waar het kan wil het College van B & W de mogelijkheden om Leidse speeltuinen langer open te laten zijn positief beïnvloeden. Naar aanleiding van de constatering van de PvdA-fractieleden Conny Broeijer en Hilde Jansen dat de speeltuinen beperkt open zijn op 1 oktober van dit jaar schriftelijke vragen gesteld aan het College. De PvdA vraagt daarin wat het College heeft ondernomen en nog gaat ondernemen om te bewerkstelligen dat speeltuinen langer open zijn. B & W heeft daarop gisteren antwoord gegeven.

In de beantwoording van de vragen geeft het College aan de verruiming van de openingstijden te willen realiseren door te investeren in het Deltaplan Speeltuinen, het vrijwilligersbeleid te willen intensiveren in het kader van de WMO nota 2008 – 2012 die aanstaande vrijdag de inspraak in gaat, deel te nemen aan het project ‘Kleurrijke Speeltuin’ van het NUSO, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot ruimere oenstelling door gebruik te maken van Buitenschoolse Opvang en Kinderdagverblijven en te onderzoeken of de formule ‘Halfopen Speeltuin’ in aangepaste vorm voor andere speltuinen ook werkbaar is.

Er moet natuurlijk wel altijd toezicht zijn en vandalisme moet zo veel mogelijk voorkomen worden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×