Precariobelasting voor sportclubs van de baan

Het College van B & W heeft deze week besloten de precariobelasting op reclameborden op, langs of bij sportvelden definitief af te schaffen. De gemeenteraad had B & W daar bij de begrotingsbehandeling 2007 door middel van een motie om gevraagd.  B & W heeft nu die ruimte structureel gevonden door 26.000 euro weg te schrijven door een technische truc in de begrotingssystematiek. De onderuitputting van de kapitaallasten wordt jaarlijks met dat bedrag verhoogd.

Sportverenigingen hoeven met ingang van dit jaar al geen precariobelasting op reclemeborden meer te betalen. Voor sommige sportverenigingen is dat niet hoeven afdragen het verschil tussen erop of eronder.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×