Leidse Milieuraad boort RGL de grond in

5

De Leidse Milieuraad onder voorzitterschap van oud-raadslid voor de PvdA Dick Wijfje, aanvankelijk tegen een sneltram over de Breerstraat en de de binnenstad pleit nu, gezien de hernieuwde omstandigheden, voor een ondergrondse variant van de RijnGouwelijn. De sneltram zou dan op de Lammenschansweg ter hoogte van de Jan van Houtbrug de grond in duiken om er even ten westen van het Centraal Station weer naar boven te komen.

Een dergelijke variant is weliswaar vele malen duurder, maar kan de moeizame relatie tussen provicie en gemeente wel uit het slop trekken en is een oplossing voor vele jaren waar meer draagvlak voor te vinden valt dan welke andere bovengrondse variant ook. Bovendien is er elders in het land, bijvoorbeeld in Den Haag, de laatste jaren veel ervaring opgedaan met ondertunneling waardor nieuwe technieken beschikbaar zijn gekomen en tunnelboren ook goedkoper is geworden dan een aantal jaren geleden. 

De Leidse Milieuraad adviseert sinds 2005 het College van B & W gevraagd en ongvraagd over actuele milieuvraagstukken. Het gehele advies van de Leidse Milieuraad is terug te vinden via internet: //leidsemilieuraad.nl 

Delen

5 reacties

 1. Totaal los van de realiteit deze mensen.
  Een tunnel boren danwel graven onder een historische binnenstad door gaat niet lukken al was het alleen maar vanwege de moeilijkheden die komen door de houten palen waarop een groot deel van de binnenstad gebouwd is, de gebrekkige funderingen (vergeleken met hoe er tegenwoordig gebouwd wordt), de veranderende grondzettingen en gewijzigde grondwaterstand (alleen al tijdens de bouw). En als het je dan al lukt om de tunnel zo diep aan te leggen dat de binnenstad er niets van voelt, dan heb je weer het probleem van het maken van de halte- en stopplaatsen. Oftewel: hoe komt de reiziger op het perron? Die halteplaatsen en de toegangen daarvan zullen toch echt gegraven moeten worden, die kan je niet boren.

  > De sneltram zou dan op de Lammenschansweg ter hoogte van de Jan van Houtbrug de grond in duiken … <<br />
  Ja dat is echt een verbetering. Het maximale stijgingpercentage dat zo’n tramtrein aankan is iets van 4%. Dus in plaats van een groene middenberm (met dan eventueel een rails erin) een honderden meters lang gapend betonnen gat. Schitterend, prachtig, ook erg goed voor de oversteekbaarheid van de Lammenschansweg.

  > Een dergelijke variant is weliswaar vele malen duurder, maar kan de moeizame relatie tussen provicie en gemeente wel uit het slop trekken … <<br />
  Dus om de lieve vrede tussen onze bestuurders onderling te bewaren geven deze millieuwierdo’s, niet gespeend van welke bouwkundige kennis dan ook, het advies om de gebouwen in de binnenstad in gevaar te brengen en/of te slopen en om de Lammenschansweg om te turnen in een gapend gat met aan weerszijden autowegen. Ik heb het dan nog niet eens over de directe en indirecte kosten van zo’n waanzinnig ideetje.

 2. Ton de Bruijn op

  Bij lezing van het hele advies staat er: hou maar op met die RGL want dat wordt nooit wat, maar als de Provincie dan toch zo nodig moet dan maar ondergronds. Provincie “put your money where your mouth is”

 3. Uit het advies:
  ‘Als de provincie toch de uitdrukkelijke wens heeft om de RGL echt een halte hartje
  stad, bij het Leidse stadhuis, te geven is dat slechts te bereiken door ondergronds
  te gaan. De grond in op de Lammenschansweg, voor de Jan van Houtbrug, en
  weer naar boven aan de zeezijde van Leiden Centraal. Alleen deze (dure)
  oplossing doet recht aan de monumentale binnenstad van Leiden met haar
  middeleeuws-fijne water- en wegenstructuur. Als het rail-OV ter bescherming van
  de grootste oude binnenstad van Nederland, te weten Amsterdam, op de Noord-
  Zuidlijn ondergronds wordt aangelegd, waarom zou het dan in de op een na
  grootste oude binnenstad niet gedaan worden ?’

  Zoals ik al zei niet gespeend van welke bouwkundige kennis dan ook.
  Vooral gewoon maar wat roepen schijnt het goed te doen bij mensen in overheidsdienst. Daar maak je naam mee. Je brult wat, haalt er een vorbeeldje bij wat wel lekker klinkt en zet er een vraagteken achter. Hopsakee die vergoeding voor volgend jaar is ook weer binnen.

  Moeten dit soort van lutsers nou echt betaald worden van ons geld of kunnen ze hun vergaderhobby niet gewoon veel beter in eigen tijd en op eigen kosten gaan botvieren?

 4. Joop J.Gijsman op

  En dan is er nog de variant met een afbuiging naar Leiderdorp en dan via de Willen de Zwijgerlaan naar het station. Dan heeft Leiderdorp en Leiden Noord er ook nog eens wat aan.

 5. Harry Schoch op

  In die laaste reactie, van Joop Gijsman, vind ik veel zitten. Want dan wordt er daadwerkelijk gekozen voor meer ruimte voor het openbaar vervoer. Wel blijven er, bijvoorbeeld aan de hoge kosten, de nodige haken en ogen aan zitten. Ook blijf ik het traject van de RGL-Oost onlogisch vinden. Beter is versterking van de spoorverbinding Leiden-Utrecht en eventueel nog doortrekken van de lijnen uit Leidschendam. En zolang er geen reeel alternatief is, moet mijns inziens het regionale busnet blijven, ook in de Breestraat.

  Ondergronds? Dat lijkt mooi, maar inderdaad zijn vele van de bedenkingen van Marcellus in mijn ogen wel terecht. Alleen al de enorme kosten. In Amsterdam, dat veel groter is dan Leiden, zal zo’n dure metro eerder aan genoeg passagiers komen. Ook is het technisch heel lastig, zoals Marcellus al noemde. Ook is de grond onder Leiden vaak heel slap. En het nadeel van een geringe kans op voldoende passagiers om rendabel te kunnen worden blijft.

  Ik moet nog wel dat advies van de Milieuraad lezen en kan de reactie van Ton de Bruyn wel volgen…..

Over de auteur

Je bent nu offline