Oplossing voor brandonveilige situatie D’oude Harmonie

D’oude Harmonie mag voorzieningen voor de brandveiligheid treffen zonder bouwvergunning en monumentenvergunning. De gemeente heeft de eigenaar van het pand aangeschreven dat de brandveiligheid zwaarder weegt dan de bouwvergunningplicht. Nieuwe wetgeving maakt mogelijk dat niet gewacht hoeft te worden op de vergunningen. De gemeente controleert of de bouwwerkzaamheden goed verlopen. Ook wordt het gebruik van het pand gelegaliseerd. Na een inspectie van de brandweer mochten vanaf 8 november nog maar 160 bezoekers in het pand toegelaten worden. Op drukke avonden komen er echter ongeveer 350 tot 500 bezoekers in de bar-dancing.

Formeel gezien moet nog wel een monumentenvergunning verleend worden omdat het pand een monumentale status heeft. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) heeft inmiddels positief geadviseerd op de plannen voor de brandveiligheidsvoorzieningen aan de achterzijde van het pand. Op basis van dit positief advies mag de eigenaar op eigen risico vast aan de slag met de verbouwing zonder dat de monumentenvergunning al is verleend. De afgifte van de monumentenvergunning laat nog drie maanden op zich wachten.

Uit de inspectie van de brandweer bleek dat de bar-dancing niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. De brandgevaarlijke situatie is met name aanwezig vanwege onvoldoende vluchtwegen op de begane grond met vide en de eerste verdieping van de bar-dancing. Hierdoor worden de vluchtmogelijkheden van de bezoekers in geval van brand ernstig belemmerd en kunnen levensbedreigende situaties ontstaan.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×