Woningcorporatie en huurders sluiten overeenkomst

Aanstaande maandagavond ondertekenen Woningcorporatie de Sleutels van Zijl en Vliet en HuurdersBelangenvereniging De Eendracht een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst is de werkwijze van beide partijen vastgelegd en zijn ook de bevoegdheden van de huurdersvereniging en de corporatie duidelijk omschreven. De samenwerkingsovereenkomst moet dus leiden tot een nog betere samenwerking.Frederike Magez die voorzitter van De Eendracht is, zegt: “Voor ons is deze nieuwe overeenkomst een belangrijke stap. Hiermee is duidelijk geregeld hoe we de belangen van de huurders zo goed mogelijk kunnen behartigen.“

De directeur van de corporatie, Marjo Visser, ziet het contract als “een mooi bewijs van “de professionalisering van onze relatie”. In 2003 fuseerden de corporaties de Sleutels, en Zijl en Vliet, tot woningcorporatie de Sleutels van Zijl en Vliet. Elke corporatie had een eigen huurdersorganisatie.In 2006 besloten ook deze huurdersorganisaties samen te gaan onder de naam HuurdersBelangenvereniging De Eendracht.Omdat er niet dagelijks een samenwerkingsovereenkomst tussen de corporatie en huurders wordt afgesloten, vindt de ondertekening tijdens een feestelijk samenzijn plaats. Op het feest zijn naast de leden van De Eendracht, ook de Raad van Commissarissen, het management team en het middenkader van de Sleutels van Zijl en Vliet aanwezig.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×