Steegh stelt vraagtekens bij kwaliteit gemeenteraad

Nu het gevallen college alleen nog op de winkel past, wordt duidelijker hoe de nog zittende wethoudersploeg terugkijkt op de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Wethouder John Steegh blikt in zijn weblog op de lokale GroenLinks site terug én kijkt vooruit. Hij blijkt een nare smaak over gehouden te hebben aan de samenwerking met de SP. Hij noemt de herinnering aan die tijd “een boze nachtmerrie”. Hij stelt ook de nodige vragen bij de kwaliteit van de raadsleden:”De borreltafel moet weer terugkeren naar het café, daar waar hij hoort.”

Steegh heeft dus weinig begrip voor het opstappen van de SP. Hij ziet het als een weigering om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Er is wel waardering voor de ChristenUnie, die niet willen terugkeren in het nieuwe college omdat een tramverbinding door de Breestraat nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Hij zal collega Filip van As(CU) missen, zo verzucht hij in zijn log. Een indicatie wellicht dat Steegh zelf verwacht terug te komen in het college.

Steegh heeft zich in zijn periode als wethouder ook een mening gevormd over de kwaliteit van de raad. Hij uit in zijn log twijfels over de bereidheid van raadsleden om te doen wat goed is voor de stad, in plaats van alleen te denken aan de volgende verkiezingen. Het spel lijkt belangrijker dan de inhoud. Wat hem betreft is het optreden van D66 exemplarisch: “Die partij vertegenwoordigt geen enkel inhoudelijk standpunt meer.” Het is nog maar de vraag of deze raad representatief is voor de stad, aldus Steegh. Te weinig kennis van de stad wellicht, teveel studenten die het als een leerschool zien en te weinig mensen met levenservaring. Dit alles is voor hem geen reden om zich van de Leidse politiek af te wenden. Hij eindigt zijn bijdrage met de wens om in functie te blijven.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×