College: "We zijn weer in control"

De gemeente zit weer aan het stuur. Dat is de boodschap van het college, naar aanleiding van de interne rapportage “Projectbeheersing en risico-inventarisatie”. Wethouder Ruimtelijke Ordening Marc Witteman pleitte in de raad van 15 mei voor een integrale doorlichting van alle gemeentelijke projecten. Hij stelde dat Leiden onvoldoende sturing had op projecten. Wethouders werden achteraf geconfronteerd met overschrijdingen (Stadsgehoorzaal, Scheltema complex), het ambtenarenapparaat beheerste de projecten niet. De beschuldigende vinger ging toen nadrukkelijk in de richting van eerdere colleges, die in de ogen van het huidige stadsbestuur veel te hoge ambities hadden. Zij toonden zich doof voor signalen dat projecten in tijd, geld en/of kwaliteit uit de pas liepen. Die houding verleidde de PvdA in een reactie tot de term “verdorven bestuurscultuur”. Nu ligt er een systematiek die herhaling moet voorkomen.

“We hebben in mei alle projectleiders gevraagd alles te melden wat fout zat in hun projecten. Daar is veel uitgekomen.” Witteman ziet daarin de eerste stap van de cultuuromslag die de gemeente maakt. Nadat alle lijken uit de kast waren, heeft een werkgroep 147 projecten beoordeeld op risico’s. Die weging gold zowel financiele, als ook juridische, procedurele en politieke risico’s. Zo ontstond een lijst projecten die respectievelijk een hoog, middelhoog of laag risicoprofiel meekregen. 

De conclusie is dat Leiden met liefst 44 projecten grote risico’s loopt. Welke dat zijn, en welke risico’s daarbij spelen, is volgens Witteman strategische informatie: “We zouden het marktpartijen gemakkelijk maken ons onderuit te halen als we die informatie openbaar maken.” De top 21 gaf hij wel prijs. De grootste risico’s liggen bij het Aalmarkt project, het Bio Science Park en de ROC locatie aan het Lammenschanspark. Voor alle hoog risico projecten zijn beheersmaatregelen genomen. Dat betekent niet dat de stad voortaan gevrijwaard blijft van overschrijdingen. “We kunnen ze nu in ieder geval voorspellen”, aldus Witteman, die er aan toevoegt dat het huidige gevallen college geen mening heeft over het al dan niet doorgaan met bepaalde projecten. Dat is volgens hem een taak voor zijn opvolgers.

Ondanks dat er in de communicatie over het rapport de nadruk wordt gelegd op de te hoge ambities van vorige colleges, blijkt uit de rapportage ook dat er het nodige mis is aan de werkwijze van de gemeente. Het rapport adviseert om eenduidige werkwijzen te gaan hanteren, een deugdelijke projectadministratie en tijdschrijfsysteem in te voeren en te stimuleren dat kennis binnen de organisatie wordt gedeeld.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×