Lenferink: "Ellende-score Leiden Noord niet hoog genoeg"

In de meeste stadsdelen gaat het best aardig of zelfs goed als het gaat om de criminaliteitsbestrijding. Dat blijkt uit het concept Politie Jaarplan 2008. Ook in Leiden-Noord, van oudsher de wijk met de grootste problemen, gaat het volgens burgemeester Lenferink de goede kant op. “Maar de meeste criminaliteitscijfers zijn daar wel hoger dan elders in de stad.” Dat het niet louter kommer en kwel is in Leiden-Noord blijkt uit het feit dat de wijk geen plek kreeg in de lijst met 50 probleemwijken in Nederland die het kabinet heeft benoemd. Lenferink: “Daarvoor was de ellende-score in Noord niet hoog genoeg.”

Noord
Ondanks dat heeft de politie de handen vol in Noord. Zo is de wijk is ’topscorer’ in huiselijk geweld. De politie ziet de aangiftes, ook onder allochtonen, jaarlijks stijgen. Volgens teamchef Anouk Rathof niet alleen een teken dat het probleem groter wordt, maar vooral dat de aangiftebereidheid toeneemt. Ook woning- en autoinbraken zijn in Noord een probleem van betekenis. Doordat veel huizen in de wijk slecht zijn beveiligd, hebben inbrekers het daar relatief makkelijk als ze hun slag willen slaan. Om het aantal inbraken tegen te gaan, wil de politie het komende jaar fors inzetten op het opsporen van helers. Onder andere met controles op de Snuffelmarkt in de Groenoordhallen denkt de politie daar een slag te kunnen maken.

Door het grote aantal drugspanden, en daardoor ook veel drugsgebruikers, in de wijk is het aantal autoinbraken in Noord hoger dan elders in Leiden. Ook criminele jongeren en mensen die op alle manieren de weg kwijt zijn, baren de politie zorgen, maar er zijn nog geen no-go area’s. Op het Trekvaartplein gaat het volgens de politie goed en ook bij Nieuweroord is het aantal klachten wegens overlast bijna nihil sinds het opvangcentrum is omgevormd van een Asielzoekerscentrum (AZC) tot een Oriëntatie- en Inburgeringscentrum (OIC). Even verderop, bij de busremise op de Rijnsburgerweg, signaleert de politie nog wel een serieus probleem met de verkeersveiligheid. Het kruispunt aldaar moet dringend veiliger worden gemaakt.

West
In Stadsdeel West gaat het er een stuk rustiger aan toe, al kent ook die wijk zo z’n specifieke problemen. Met name te weinig opvang voor jongeren leidt tot rondzwervende groepen die voor overlast zorgen. Een bekend voorbeeld is de jongerengroep ‘Mors de Gekste’. Ook de jaarwisseling leidt in zowel de Stevenshof als de Hoge en Lage Mors elke keer tot problemen. De wekelijkse vrijdagavondmeetings bij het Transferium veroorzaken op die plek weinig overlast. “Alleen McDonald’s heeft er last van.” Bij het Transferium komen al jaren autoliefhebbers bijeen die elkaar hun ‘gepimpte’ auto’s showen.

Zuid
In Zuid gaat de politie het komende jaar focussen op het bestrijden van overlast door jongeren. Door de vele scholen in de wijk, zorgen de 14.000 leerlingen al snel voor overlast in de wijk. Ook het gebruik van alcohol en drugs vormt een probleem. Met name een aantal veelplegers is daarbij in beeld. Met een uitbreiding van het alcoholverbod in de omgeving van de Roodenburgerstraat wil de politie anticiperen op de proef met medicinale heroïneverstrekking die daar gehouden wordt. Transvaal krijgt van de politie een dikke plus. Daar gaat het goed. Zo is het aantal inbraken beduidend minder en is ook vervuiling een steeds kleiner wordend probleem.

Midden
In het centrum gaat de politie zich inspannen om het aantal gevallen van horeca-geweld te beteugelen. “Dat aantal stijgt en dat willen we gewoon niet,” aldus teamchef Frans Mesker. Hij kondigt aan dat de politie sneller tot aanhouding zal overgaan. “Oppakken, weekend vastzetten en maandag voorgeleiden,” wordt het nieuwe lik-op-stukbeleid, samen met het vroeger oppakken van dronken jongeren die zich thuis al helemaal volgezopen hebben voor ze de stad in gaan. Mesker: “We laten ze dan ophalen door de ouders, zodat die ook geconfronteerd worden met hoe hun kinderen erbij lopen.” Ook veelplegers en andere overlastveroorzakers krijgen te maken met een strengere aanpak. Voortaan worden ze altijd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Al is het maar om het publiek te laten zien dat de politie wel degelijk ingrijpt.

Qua inbraken baren met name de vele studentenhuizen in het centrum zorgen. Een inbreker die éénmaal binnen is, kan vaak op z’n gemak meerdere kamers leeghalen. Via de Universiteit Leiden en Studentenhuisvester SLS wil de politie de studenten hierop actief gaan wijzen.

Veelplegers die de winkels in het centrum afstruinen krijgen het ook een stuk moeilijker. Vanaf januari gaat er voor hen een collectief winkelverbod gelden. Ze zijn dan na een winkeldiefstal een jaar lang in geen enkele winkel meer welkom.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×