Het straatbeeld vanaf de hoek van de Mare en de Oude Singel in de jaren 50 (Foto: Nico van der Horst foto-video).

Herstel open vaarroute Mare

Als het aan de gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland ligt, stroomt er binnenkort weer water door de Mare. Het herstel van de waterverbinding tussen de Nieuwe Rijn en de Haarlemmertrekvaart heeft niet alleen een historische reden. Het biedt betere afvoermogelijkheden voor overtollig regenwater, zo is de verwachting. Een haalbaarheidsonderzoek, deels gefinancierd door het waterschap, moet uitsluitsel geven. Het is opgenomen in het Waterplan Leiden dat dinsdag aan de gemeenteraad is gezonden. Doel van het plan is om te zorgen dat water in de stad voor alle bewoners en bezoekers van Leiden nog aantrekkelijker wordt.

Het beleidsplan is inmiddels door de Verenigde Vergadering van het waterschap goedgekeurd, nu is het de beurt aan de Leidse raad. De investering bedraagt in totaal € 900.000 euro. Daarmee wordt onder andere per jaar minimaal 500 meter aan natuurvriendelijke oevers in de stad aangelegd. Diverse maatregelen moeten zorgen voor schoner oppervlaktewater en het versterken van vaarroutes in de stad. Het plan voorziet ook in de overdracht van het onderhoud van stedelijke watergangen naar het waterschap. “Het is hun core business en dus is het logisch om het over te dragen”, aldus wethouder John Steegh, voormalig vice-dijkgraaf bij het waterschap. Naast het herstellen van open water in de Stille en de Lange Mare voorziet het plan in nieuw water in Leiden Zuidwest en in de Binnenvestgracht. Ook in de Stevenshof en tussen Trekvliet en Rijn- en Schiekanaal worden mogelijkheden voor nieuwe waterverbindingen onderzocht.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×