Nieuwe prestatieafspraken over huisvesting statushouders

De provincie Zuid-Holland heeft het toezicht op gemeenten voor de huisvesting van statushouders geïntensiveerd. Naast een aangescherpt toezicht heeft de provincie met dertien gemeenten prestatieafspraken gemaakt om de achterstand in de huisvesting weg te werken. Manita Koop, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, heeft de afgelopen weken gesproken met de verantwoordelijk wethouders van de gemeenten met de grootste achterstanden in het plaatsen van statushouders. Op basis van de gesprekken zijn nu met alle dertien gemeenten strakke prestatieafspraken gemaakt.

De dertien gemeenten (in onze regio Leiderdorp en Noordwijk) hebben ieder een achterstand van minimaal 2,5 keer de (halfjaarlijkse) taakstelling. Bij elkaar gaat het om een achterstand van 82 statushouders. De gesprekken zijn vooral per regio gevoerd om te onderzoeken waar eventuele samenwerking tussen gemeenten mogelijk is. Wanneer de partijen daartoe bereid zijn, is de gedeputeerde bevoegd tot herverdeling van de aantallen tussen gemeenten onderling. In prestatieafspraken is o.a. vastgelegd hoeveel statushouders een gemeente voor een bepaalde datum moet huisvesten. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar nog niet beschikken over passende woonruimte. De provincie houdt toezicht op de gemeentelijke taak om statushouders te huisvesten. Voor het werkgebied ‘overig Zuid-Holland’ (52 gemeenten) draagt de provincie verantwoordelijkheid. In twee andere gebieden gaat het om een zelfstandige verantwoordelijkheid van de stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden. In de drie gebieden samen gaat het om een achterstand van 256 statushouders.

Generaal pardon
Asielzoekers die onder het generaal pardon vallen zijn hierbij nog niet meegerekend. Met ingang van 1 augustus 2007 betekent dit voor het gebied ‘overig Zuid-Holland’ een extra halfjaarlijkse taakstelling van 400 statushouders. Vanaf 1 januari 2008 zal ook op de huisvesting van deze groep toezicht worden gehouden. De Huisvestingswet verplicht de provincie bij nalatigheid van gemeenten de uitvoering ter hand te nemen, ten laste van deze gemeenten. Uitvoering gaat volgens een stappenplan met vaste termijnen.

In het overzicht van 1 februari 2008 moeten de eerste resultaten van deze inspanningen zichtbaar worden.

Advertentie

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×