Regionaal Kompas moet overlast daklozen beperken

Een individueel plan voor elk van de 500 daklozen, afname van huisuitzettingen door huurschuld met 90% en een daling van het aantal dak- en thuislozen met 25%. Het zijn de belangrijkste doelen van het Regionaal Kompas Zuid-Holland Noord. In dit document is de aanpak opgenomen om dakloosheid aan te pakken. Gemeenten, zorgaanbieders, politie, woningcorporaties en de doelgroep zelf zijn ondertekenaars van het plan dat inmiddels ter inspraak ligt. De maatregelen moeten leiden tot een afname van overlast als gevolg van dakloosheid en ernstige verslavingsproblematiek met 25%. Het bewijs daarvan moet komen uit de jaarlijkse stadsenquête.

Het Regionaal Kompas is het antwoord van Leiden op de plannen van het Rijk om de vier grote steden extra middelen te bieden voor daklozenopvang. Gezien de ligging midden in de Randstad is de problematiek ook in Leiden relatief groot. Tot begin dit jaar was dat bijvoorbeeld heel zichtbaar onder het perron 1 van Leiden Centraal Station. Het plan biedt volgens wethouder Gerda van den Berg met name kansen voor meer vormen van begeleid wonen. “Met de woningcorporatie en de cliënt zelf worden door de zorgaanbieder zogenaamde driehoekscontracten overeengekomen. Zorg en huisvesting zijn op die manier aan elkaar gekoppeld.” Financiering van de plannen komt uit de doeluitkering die Leiden als centrumgemeente ontvangt van het Rijk. Leiden voert de regie over de aanpak en is verantwoordelijk voor de opvang, binnenkort in het voormalig Gebouw B van Nuon aan de Langegracht. De omringende gemeenten richten zich op preventie en herstel. Verder zijn politie, woningcorporaties en zorgaanbieders betrokken.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×