Gemeente start met proef cameratoezicht op bedrijfsterreinen

De veiligheidscijfers in het ‘veiligheidsrisicogebied’ rond het centraal station en de (Nieuwe) Beestenmarkt zijn niet van die orde dat er nu alsnog cameratoezicht nodig is. Dat schrijven de collegepartijen in het door hun gesloten akkoord. Liever zetten de partijen in op een herinrichting van het gebied om zo de openbare ruimte te verbeteren. Als de veiligheidssituatie verslechterd, wordt cameratoezicht in het centrum niet uitgesloten. “Als het nodig is moet er met alle beschikbare middelen en instrumenten doeltreffend ingegrepen kunnen worden.” Een punt dat de collegepartijen ernstig zorgen baart is het toenemende geweld tegen hulpverleners. Dat is onaanvaardbaar en de bestrijding ervan krijgt extra prioriteit.

De bedrijfsterreinen in Leiden zijn een ander verhaal. Daar komen wel camera’s. Op verzoek van de ondernemers zelf, gaat Leiden op een aantal nog aan te wijzen terreinen een tweejarige proef gaan doen met cameratoezicht. De kosten worden door de ondernemers zelf gedragen. Voordat de proef van start gaat, wordt een nulmeting gehouden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×