Rioolrecht in 2008 naar grootte huishoudens

Ondanks tegenstand van voormalig collegepartijen SP en ChristenUnie is op de valreep de rioolrechtheffing voor 2008 gewijzigd. PvdA, VVD, CDA en GroenLinks dienden een raadsvoorstel in om de rioolrechten niet te baseren op WOZ-waarde maar op de grootte van een huishouden. Dat kreeg donderdagavond in de laatste raadsvergadering van 2007 een meerderheid.

De tegenstanders hadden verschillende redenen om tegen te stemmen. De SP vindt het voorstel strijdig met het beginsel dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De manier waarop het voorstel is behandeld, was juist reden voor de ChristenUnie om tegen te stemmen. Onzorgvuldig en in strijd met het reglement van orde volgens raadslid Janine Clement, in haar ogen “een valse start van dit nieuwe college”.

Door het besluit is een eerste deel van de erfenis van het linkse college dat Leiden ruim anderhalf jaar bestuurde, teniet gedaan. In korte tijd verschuift het principe voor deze heffing van draagkracht naar verbruik. GroenLinks zag donderdagavond grote voordelen in die ommezwaai. Woordvoerder Hans van Egdom typeerde de nieuwe systematiek als “een vergroening van de belasting”, die verder opmaat biedt naar een systeem waarin de heffing afhankelijk wordt gemaakt van het waterverbruik.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×