Waterplan stroomt soepel door de raad

Het Waterplan, een gezamenlijk product van gemeente en Hoogheemraadschap Rijnland, is één van de belangrijkere beleidsdocumenten van deze raadsperiode. Uit de mond van een voormalig vice-dijkgraaf een alleszins begrijpelijke waardering. De tevredenheid was dan ook van zijn gezicht af te scheppen na de unanieme goedkeuring door de gemeenteraad donderdagavond. Wethouder John Steegh (GroenLinks) zag met genoegen dat het beleid werd goedgekeurd. De enige kritische noot kwam van het CDA.

Raadslid Abraham Flippo wees op de Europese richtlijnen voor het ontkoppelen van de afvoer van regenwater en de riolen. Als die scheiding per 2015 niet op orde is, dreigen volgens het CDA vanuit de Europese Unie hoge boetes. Flippo mist in het plan de ambitie om die streefdatum te halen. Een onjuiste constatering in de ogen van de wethouder, zo bleek uit zijn antwoord. Er is wel degelijk een concrete planning. Ten aanzien van een ontkoppeld rioolstelsel bracht Steegh het CDA raadslid bovendien terug op aarde. Het huidige stelsel is voor 90% een gemengd systeem. “Het in vijf jaar ombuigen naar een 100% ontkoppeling is absoluut onmogelijk. Dergelijke systemen worden in 50 jaar afgeschreven, eerdere vervanging zouden de tarieven voor rioolrecht absoluut uit de bocht doen vliegen.” Hij wees er verder op dat het halen van de richtlijnen slechts in beperkte mate bereikt wordt met maatregelen in de richting van huishoudens. De landbouwsector is daarin de grote vervuiler.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×