Euro 700.000 voor herstructureren Bedrijventerrein Groenoord

in het kader van de Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen, Hebben Gedeputeerde Staten deze week in totaal euro 5,6 miljoen ter beschikking gesteld voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.Het enige Leidse terrein dat in de prijzen valt, is Bedrijventerrein Groenoord. Voor dit gebied is een subsidie van euro 700.000 gereserveerd.

Gedeputeerde Veldhuijzen van Economische Zaken vertelt: “Gegeven de schaarse ruimtein Zuid-Holland ligt de nadruk op herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Duurzaamheid en kwaliteit zijn daarbij belangrijk. Economische ontwikkeling en het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving in Zuid-Holland gaan zo hand in hand. Opdie manier willen we ook de verrommeling van het landschap tegen gaan.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×