Zeldzame gebeurtenis in de museumwereld

Op 11 januari zullen de directeuren van het Zeeuws Museum en het Leidse Museum Volkenkunde en het Zeeuws Genootschap een overdrachtsmemorandum tekenen. Deze zeldzame gebeurtenis in de museumwereld zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de Inspectie Cultuurbezit en de Nederlandse Museumvereniging. De overdracht bestaat uit een grote genootschapcollectie etnografica, die voor het Zeeuws erfgoed van grote waarde is. De etnografica omvat schenkingen en legaten, die de Zeeuwen door de eeuwen heen meenamen van hun handel en reizen overzee. De collectie bestaat uit zo’n 725 objecten, waaronder hoofdtooien uit Zuid-Amerika, een koran-amulet uit Sumatra en een sierkam uit Sri Lanka uit de achttiende eeuw. Het Zeeuws Museum gaat ervan uit, dat de terugkomst van de collectie in het belang is van de Zeeuwse identiteit. Niet alleen datgene wat in Zeeland gemaakt wordt, maar ook datgene wat er in de loop der eeuwen verzameld is, maakt daar deel van uit. Museum Volkenkunde heeft enthousiast meegewerkt aan deze bijzondere overdracht.

De collectie omvat verder een grote hoeveelheid objecten van de Zwartvoet Indianen uit Canada, Javaanse krissen, Dajak schilden, slagwapens van de Tonga eilanden en een van de eerste mummies die naar Nederland werd gebracht.

De meeste stukken uit deze collectie zijn in Zeeland nooit in het openbaar getoond. In 1950 is de verzameling in bruikleen gegeven aan het Volkenkundig Museum Justinus van Nassau in Breda. In de jaren negentig van de twintigste eeuw, toen het museum in Breda werd opgeheven, verhuisde de verzameling naar Museum Volkenkunde in Leiden, dat deze bijzondere en oude verzameling graag opnam.

In het Zeeuws Museum wordt de collectie getoond in twee moderne rariteitenkabinetten speciaal gewijd aan etnografica.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×