VVV op de schop

De VVV gaat de komende weken flink op de schop. De huidige Stichting VVV Holland Rijnland wordt opgeheven, en maakt plaats voor een regionale stichting, die de VVV/winkels in Leiden, Noordwijk, Teylingen, Katwijk, Noordwijkerhout en Lisse omvat. De nieuwe stichting zal zich niet langer bezighouden met citymarketing, productontwikkeling en het opzetten van arrangementen voor deze gemeenten, omdat lokale organisaties deze taken op zich gaan nemen. De regionale stichting zal in het vervolg alleen de VVV-informatiewinkels runnen en zal voor een aantal van deze winkels de inkoop en financiƫle administratie verzorgen.Het kantoor in Rijnsburg wordt gesloten en het huidige winkelpersoneel wordt overgeheveld naar de nieuwe stichting.

Dit besluit is genomen, nadat de zes gemeenten in overleg met de Stichting VVV Holland Rijnland, in maart bekendgemaakt hadden dat de promotie, informatieverschaffing en citymarketing van deze plaatsen er in de toekomst anders uit zou gaan zien, waarbij er een grotere rol zou komen voor de lokale marketingorganisaties. De VVV zou hierbij de rol van gastheer en informatieverschaffer krijgen.Er is onlangs een onderzoekuitgevoerd, waarbij nagegaan is hoe de VVV het best invulling zou kunnen geven aan deze rol. Met bovenstaand resultaat van dit onderzoek zijn de zes gemeenten het eens.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×