Chatvrijwilligers gezocht

De SOS Telefonische Hulpdienst Zuid-Holland Noord, is opzoek naar chatvrijwilligers, die mensen een luisterend oor of feitelijk luisterend oog willen bieden en hen een hart onder de riem kunnen steken.Tot voorkort was de SOS Telefonische Hulpdienst alleen bereikbaar via de telefoon. Sinds dit jaar kunnen mensen die hun verhaal kwijt willen, ook met de hulpdienst chatten. Nu de hulpverlening dus is uitgebreid, zijn er chatvrijwilligers nodig. Voorlopig worden zij eens in de twee weken ingezet, op zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Wie belangstelling heeft, is op dinsdag 29 januari om 20.00 uur welkom in Diaconaal Centrum De Bakkerij aan Oude Rijn 44 b/c, waar dan een informatieavond voor kandidaat-chatvrijwilligers plaatsvindt. De nieuwe vrijwilligers worden daarna niet meteen in het diepe gegooid. Ze krijgen na het selectiegesprek een uitgebreide training, die twee zaterdagen en acht woensdagavonden beslaat, verspreid over ruim twee maanden. Tijdens de training worden ook vijf duodiensten op zondagmiddag met een ervaren vrijwilliger gedraaid. Meer informatie is op te vragen via leiden@sostelefonischehulpdienst.nl. Ook op www.sostelefonischehulpdienst.nl is meer informatie te vinden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×