Advies Commissie: Optreden tegen horeca Linkse Kerk

De Commissie Beroep- en Bezwaarschriften adviseert burgemeester en wethouders binnen vier weken handhavend op te treden tegen horeca activiteiten in Vrijplaats Koppenhinksteeg. Het advies volgt op de hoorzitting van de commissie op 11 januari. Het verhoogt de druk op het pas aangetreden college om met maatregelen te komen. Eerder oordeelde de Raad van State al negatief over de plankaart die bij het nieuwe bestemmingsplan was opgesteld voor de panden op de hoek van de Koppenhinksteeg en de Hooglandse Kerkgracht. Maandag aanstaande staat verder een zitting bij de voorzieningenrechter op de agenda. Het college vergadert dinsdag over de kwestie.

De uitspraak is een steun in de rug voor wijkvereniging Pancras-West, indiener van het bezwaarschrift. Hun verzoek aan de gemeente handhavend op te treden tegen horeca-activiteiten in de Vrijplaats krijgt dus steun van de onafhankelijke commissie. Het college is overigens niet verplicht het advies over te nemen.

De vertegenwoordiger van De Linkse Kerk, actief in het betreffende pand, diende vorige week een klacht in tegen de gang van zaken tijdens de hoorzitting. Hij verweet de commissie hem niet gehoord te hebben. Burgemeester Lenferink liet in een reactie weten elke klacht van burgers serieus te nemen, dus ook deze. Het is voor de commissie in elk geval geen beletsel gebleken om het advies uit te brengen, zo bleek vrijdag. Met het advies werd ook het woordelijk verslag openbaar gemaakt. Het lijkt er dus op dat het college dinsdag alle ingredienten heeft om een besluit te nemen. Legt het het advies van de commissie naast zich neer en blijft het de situatie gedogen of gaat het over tot handhaving tegen de horeca activiteiten in de Vrijplaats Koppenhinksteeg. 

Leiden vrijplaatskoppenhinksteeg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×