Komt het ooit nog goed tussen Steegh en D66?

Het botert niet tussen GroenLinks wethouder John Steegh en de fractie van D66. Ze dronken in december al eens een verzoenende kop koffie nadat de wethouder zich op zijn weblog laatdunkend had uitgelaten over de partij. Dinsdagavond was het weer raak. In een bij vlagen scherp debat met woordvoerder Paul van Meenen impliceerde de wethouder dat D66 bezig was de belangen van de stad Leiden te schaden.

Aanleiding voor de hernieuwde botsing was, hoe kan het ook anders, de RijnGouweLijn. Een amendement waarin D66 de raad opriep een alternatieve procesovereenkomst met de provincie te sluiten, bestempelde Steegh als “onzinnig, bijna destructief”. En de motie om via de stadsenquête de Leidenaars te raadplegen viel ook niet goed. Steegh zag er niets in: “Er ligt van deze coalitie een politiek besluit om een andere weg in te slaan. Ik heb geen behoefte aan deze peiling. Het zou daarmee eerder een nepreferendum worden.”

Na het debat gaf Steegh tekst en uitleg over zijn felle uithaal naar D66. De wethouder kan niet anders dan concluderen dat D66 twijfelt aan zijn persoonlijke integriteit. Hij beschouwt het aandringen op een expliciete uitspraak over de randvoorwaarden waaronder Leiden akkoord gaat met een RGL door de binnenstad als een gebrek aan vertrouwen. “En dan staat er achter de kansel ook maar een mens, die op dat moment ook iets van zijn emoties laat zien”, aldus de wethouder.

Paul van Meenen reageert verbaasd op de inschatting van Steegh. “Ik vind hem een prima wethouder en twijfel geen moment aan zijn integriteit. Ik heb wel heel andere opvattingen over hoe de onderhandelingen met de provincie gevoerd zouden moeten worden.” Hij begrijpt niets van de uitleg van Steegh dat het helder vastleggen van de randvoorwaarden schadelijk zou zijn voor Leiden. “De provincie zegt zelf kennis genomen te hebben van die randvoorwaarden, waarom deze dan niet formeel vastleggen?”

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×