Vragen PvdA over kansen arme kinderen

In mei ontvangt Leiden een bedrag van 361.000 euro, waarmee de kansen van arme kinderen vergroot moeten worden. Deze gift is een gevolg van een aangenomen voorstel dat Tweede Kamerlid Hans Spekman in september vorig jaar deed. Dit voorstel houdt in, dat de Nederlandse gemeenten in 2008 en 2009 een bedrag van 40 miljoen euro krijgen, om te besteden aan de toename van kansen van arme kinderen.De Leidse PvdA stelt het college hierover enkele schriftelijke vragen.

De partij vraagt zich af, hoeveel kinderen er in Leiden onder de armoedegrens leven. Is het college het eens met het plan van de PvdA genaamd ‘Alle kinderen een goede start’, dat ertoe moet leiden dat het aantal arme kinderen in uiterlijk 2011 met eenderde is gedaald en dat de helft van de kinderen die nu om financiële redenen niet lid is van een sportvereniging dat in 2011 nog steeds niet is?In het collegeprogramma staat het voornemen om bepaalde lidmaatschappen in het kader van het minimabeleid, niet meer te vergoeden. De PvdA is benieuwd of dit ook geldt voor lidmaatschappen van kinderen.Verder wil de partij weten welke prestaties het college gaat leveren voor het toegezegde bedrag. Tenslotte vraagt de PvdA het volgende: “Is het College bereidt aanvullende indicatoren op te nemen in de programmabegroting die specifiek duidelijk maken of alle Leidse kinderen een goede start krijgen (aantal kinderen onder de armoedegrens, niet-deelname aan verenigingen, etc.)?”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×