Wethouder wil centrum aantrekkelijker maken

Gisteren heeft wethouder Binnenstad en Publiekszaken Pieter van Woensel, het Startdocument Programma Binnenstad gelanceerd. Dit document is de aftrap naar een programma gericht op de verbetering van de binnenstad, dat in de loop van dit jaar ontwikkeld gaat worden. De gemeente wil dat de binnenstad aantrekkelijker wordt, zodat de sleutelstad meer bezoekers uit binnen- en buitenland krijgt. Het bezoekersaantal is de laatste jaren namelijk afgenomen, waardoor de gemiddelde bestedingen dalen.De wethouder wil bij het opleuken van het centrum vooral de historie van de stad benutten. Hij zegt: “In alle steden kun je winkelen en op een terras zitten, maar niet overal in het typische decor dat Leiden biedt met de vele monumenten, de grachten, de musea, de universiteit en studenten.”

De uitvoering van het Programma Binnenstad, zoals het verbeteringsprogramma genoemd wordt, zal meerdere jaren in beslag nemen. Bestaande projecten en werkzaamheden worden in samenhang uitgevoerd en een achttal ambities zal worden uitgewerkt. Deze ambities houden onder andere in dat de kwaliteit van de openbare ruimte en de bebouwde kom moeten worden verbeterd, de binnenstad beter bereikbaar moet worden en meer parkeergelegenheid nodig is.De gemeente gaat niet alleen aan het Programma Binnenstad werken. De komende maanden wordt medewerking gevraagd aan stadspartners, ondernemers, marktpartijen, inwoners en culturele instellingen.Van Woensel: “De gemeente gaat niet alleen over de binnenstad. In de uitwerking van het programma is betrokkenheid van externe partijen noodzakelijk. Zij zijn belanghebbend en ik verwacht dat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de binnenstad. Het Programma Binnenstad moet nog nader worden uitgewerkt maar toch gebeurt er dit jaar ook veel. De Stichting Stadspartners Leiden Stad van Ontdekkingen is bijvoorbeeld bezig met diverse promotionele activiteiten en met de realisatie van het Visitors Centre bij het station. Ook levert het Handboek Gevelreclame dat onlangs is ge├»ntroduceerd een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de binnenstad.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×