Kinderarbeid in Leidse fabrieken belicht

Kinderarbeid was een groot probleem in de Leidse fabrieken. De bekende schrijver J.J. Cremer klaagde in 1863 deze misstanden aan. Nu, 145 jaar na dato, brengen de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden en de Dirk van Eck-stichting onder de titel ‘J.J. Cremer en de Leidse Fabriekskinderen’ zijn aanklacht opnieuw uit, met een hertaling en toelichting. De hertaling naar hedendaags Nederlands is verzorgd door Korrie Korevaart (Universiteit Leiden). De Leidse stadshistoricus Cor Smit licht uitgebreid de achtergronden toe van de strijd tegen kinderarbeid in Nederland en de rol van J.J. Cremer daarin. Het eerste exemplaar van de rijk ge├»llustreerde bundel wordt op 7 maart door Rogier van der Sande, oud-wethouder van Leiden en vice-voorzitter van de landelijke VVD, in ontvangst genomen.

Kinderarbeid wordt nu vaak geassocieerd met de Derde Wereld. Nederland kent echter ook een geschiedenis van kinderarbeid. Daarin speelde de Leidse industrie een prominente rol. Op 7 maart 1863 droeg de schrijver J.J. Cremer zijn aanklacht tegen kinderarbeid in de Leidse wolspinnerijen voor, die onder de titel Fabriekskinderen is gepubliceerd. Mede door deze publicatie kwam het bekende kinderwetje van de liberaal Samuel van Houten in 1874 tot stand, waarmee een verbod op fabrieksarbeid door kinderen onder de twaalf jaar van kracht werd.

Ook al is kinderarbeid onlangs opgenomen in de landelijke historische canon, het is een nog weinig belicht onderwerp.

De presentatie vindt plaats op 7 maart om 17.00 uur in het Scheltema-complex, Marktsteeg 1, in Leiden. eer info: www.dirkvaneck.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×