Drukpersje van Enschedé, foto: PR.

Loden letters en houten persen in Lakenhal

In het kader van de tentoonstelling ‘Stad van boeken. Zeven eeuwen lezen in Leiden’ wordt er in Museum de Lakenhal een bijzondere serie lezingen gegeven. Margedrukker Gerard Post van der Molen zal aan de hand van een 16de-eeuwse tekst uit een schoolboekje, een lezing geven over het vakmanschap van het drukken met loden letters en houten persen, zoals dat eeuwenlang is toegepast. Dit bijzondere en gespecialiseerde ambacht vergde veel vakmanschap en improvisatievermogen. De lezing wordt begeleid door vertoon van historische beelden. Na afloop zal er een demonstratie lettergieten bij Scheltema worden gegeven. De letters worden verloot onder de aanwezige kinderen.

Post van der Molen was tot voor kort een Leidse margedrukker, die zich specialiseerde in de historische boekdrukkunst. Deze kunst beoefent hij nog steeds en daarnaast zet hij zich in voor het behoud van ons grafisch erfgoed.

De lezing vindt plaats op 16 maart, aanvang 13.00 uur. Toegang is gratis op vertoon van een geldig toegangsbewijs tot het museum. Meer info: www.lakenhal.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×