Stadsbegroting opgevoerd met één miljoen euro

Bijna een half miljoen euro voor het programma Binnenstad, een kwart miljoen om de dienstverlening vanuit het stadhuis te verbeteren en 120.000 euro om te onderzoeken of het Huis van de Sport haalbaar is. Gevoegd bij het verminderen van administratieve lasten (kosten 130.000 euro) en 50.000 euro voor de lobby voor de Rijnlandroute, resulteert dat in een totaal van 1 miljoen euro extra per jaar tot 2010. Het nieuwe college van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks stuurde de uitvoeringsplannen dinsdag naar de gemeenteraad ter goedkeuring. De zelf opgelegde taakstelling om 50 dagen na aantreden met het Uitvoeringsprogramma te komen werd niet gehaald.

Andere plannen uit het coalitieakkoord van december 2007 kunnen volgens de nieuwe wethoudersploeg binnen de bestaande financiële kaders worden uitgevoerd. Bij de presentatie van de plannen van hun voorgangers van linkschristelijke signatuur was er veel kritiek op het hoge aantal P.M. posten, plannen waarvan de financiele implicaties nog moesten worden uitgewerkt. In dit nieuwe Uitvoeringsprogramma blijft echter ook nog veel onduidelijk. De afloop van langlopende politieke “soaps” als de RijnGouweLijn en de Oostvlietpolder blijft ook met een nieuw stadsbestuur ongewis. Over het Trekvaartplein zijn weliswaar besluiten aangekondigd maar wordt in het programma geen richting gegeven, dat geldt ook voor de locatie van een eventueel nieuw asielzoekercentrum in de stad.

Of de ooit met veel tamtam aangekondigde muziektempel er komt, blijft ook nog even in nevelen gehuld. Wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA) kondigde voor mei 2008 een besluit hierover aan maar liet al wel weten niet uit te komen met de huidige geraamde lasten van 600.000 euro per jaar. Afhankelijk van de uitkomst van die discussie wordt ook de ontwikkeling van het Kijkplein (een plan uit 2005 om rond Lammermarkt en Oude Rijn/Vest een cultuurkwartier te realiseren) opnieuw bekeken.

Het nieuwe stadsbestuur zet zwaar in op de binnenstad. Meer bezoeken, meer bestedingen, meer waardering, dat is het doel van het programma Binnenstad dat een kwartiermaker binnen de ambtelijke organisatie moet optuigen. Een langjarig programma met een horizon van 15 tot 20 jaar, waarbinnen concrete doelen voor de komende 5 jaar worden afgesproken. De entree van de stad vanuit het station krijgt daarbinnen een prominente plek. Voor het einde van 2008 moet er een projectbesluit liggen om de openbare ruimte in dat gebied op te waarderen.

En wat merkt de Leidenaar van deze ambities op het moment dat de OZB heffing op de mat valt? Een gematigde lastenontwikkeling is het devies. De dagen dat de VVD zich in Leiden liet voorstaan op de laagste lasten zijn in ieder geval voorbij. Leiden staat nu op plek 21 in de lijst van 37 grootste gemeenten als het gaat om lokale lasten, dat is voor dit college een aanvaardbaar gemiddelde. Wel wordt gekeken of de afvalstoffenheffing naar verbruik kan worden geheven.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×