De Haan: "Opstelling raadscommissie verraste mij"

Wethouder Jan-Jaap De Haan (CDA) had nooit verwacht dat de commissie Onderwijs en Samenleving apart wilde vergaderen over de subsidie voor de Rembrandtdagen. Hij baseert dat op zijn afgewezen verzoek van vorige week aan het Presidium voor een extra commissievergadering. Hij wilde hen daarmee de gelegenheid geven voor een zorgvuldige afweging. Het Presidium, een afvaardiging van de raad die de vergaderorde vaststelt, achtte dat niet nodig. Die voegde het besluit als hamerstuk toe aan de raadsagenda van afgelopen dinsdag. Bij de behandeling bleek de VVD het besluit toch eerst in de commissie te willen behandelen en kreeg daarvoor bijval van andere partijen. Uitstel betekende in dit geval afstel. Organisatoren Stephan van den Berg en Aad van der Luit, zelf raadslid, zagen af van de organisatie van de Rembrandtdagen.

De wethouder concludeert dat die beslissing voortvloeit uit het feit dat uit de handelswijze van de commissie onvoldoende vertrouwen in de organisatoren spreekt. Dat valt ook af te leiden uit de persverklaring. De stichting achtte het op basis van de gang van zaken dinsdagavond ”absoluut niet zeker dat de commissie op 15 april wel akkoord zou gaan met het plan”.  

De Haan twijfelt of zijn aanwezigheid bij de raadsvergadering tot een ander resultaat had geleid: “Als men een korte toelichting had gewild van de wethouder dan was een bericht voldoende geweest. Ik bevond mij op dat moment op drie minuten van het stadhuis.”

De cultuurwethouder is teleurgesteld in de gang van zaken maar richt het vizier op volgend jaar. Binnenkort maakt hij kennis met de nieuwe directeur van het Netwerk Stadspartners. Die organisatie gaat de citymarketing verder uitbouwen. Het is de bedoeling dat zij er in 2009 voor gaan zorgen dat er wel weer een Rembrandt festival komt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×