350 sociale huurwoningen voor jongste starters

Naar verwachting is vanaf 1 juni 50% van de starterswoningen bestemd voor starters jonger dan 26 jaar. Dat komt neer op ongeveer 350 woningen per jaar. Hiertoe heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland besloten, omdat gebleken is dat deze jongste starters moeilijk aan sociale huurwoningen kunnen komen.

Sinds een jaar wordt 20% van de vrijgekomen sociale huurwoningen gelabeld voor starters. Hoewel 85% van de starters die de woningen graag wilde huren jonger was dan 35 jaar, is tweederde van deze gelabelde woningen verstrekt aan starters die ouder dan 35 waren, zo bleek uit een evaluatie. Omdat starters die ouder dan 26 jaar zijn kunnen profiteren van niet gelabelde huurwoningen en de woningen die de starters van 35 jaar en ouder afslaan, komen met name de starters jonger dan 26 jaar in de knel. Holland Rijnland heeft daarom besloten tijdelijk 50% van de gelabelde woningen alleen aan hen beschikbaar te stellen. ” Feitelijk is er maar één echte oplossing voor het probleem: bouwen, bouwen en nog eens bouwen. De regio zet zich ervoor in daarin een versnelling tot stand te brengen,” aldus het persbericht.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×