Leiden en Fonds 1818 gaan samen in cultuur

Leiden gaat voor nieuwe culturele projecten samenwerken met Fonds 1818. Beiden stoppen jaarlijks 200.000 euro in het nieuw op te richten Stichting Cultuurfonds Leiden. Vernieuwende culturele initiatieven kunnen daar aankloppen voor subsidie. Een programmaraad beslist aan de hand van zeven criteria of deze wordt toegewezen. Een kwart van het fonds dient om een cultuurmakelaar aan te stellen voor het versterken van de Leidse culturele sector, vergelijkbaar met het werk dat de centrummanager doet voor de winkeliers in de stad. De Kamer van Koophandel biedt onderdak.

Fonds 1818, het vroegere VSB fonds, is een particulier vermogensfonds dat tot één van de grootste financiers van culturele doelen in de regio wordt gerekend. Wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA) is zeer content met deze vorm van publiek-private samenwerking. “We verwachten bovendien dat het met deze constructie mogelijk wordt om tussen nu en 2010 nog eens 200.000 euro aan extra bijdragen te genereren. Die opdracht krijgt het cultuurfonds nadrukkelijk mee.”

De Haan haalt het geld uit het reeds door de gemeenteraad bestemde Fonds voor de Kunsten. Deze 400.000 euro werd door het vorige college vrijgemaakt voor cultuur maar kwam in haar bestaan nooit tot een concrete bestemming. Die heeft De Haan nu dus wel gevonden. De overige 200.000 euro gaat hij gebruiken om “knelpunten in de cultuurportefeuille op te lossen”. Hij doelt hiermee onder andere op het Scheltema complex, de Lakenhal, de ateliers van Haagweg 4 en het plan voor een poptempel in het De Nobel complex aan de Lange Scheistraat.

In de nieuwe situatie beslist het fonds waar subsidies naar toe gaan. “Dat gaan we dan dus niet meer hier op het stadhuis bepalen”, aldus de cultuurwethouder. De criteria op basis waarvan gelden worden toegekend zijn uitgewerkt in een onderzoek van bureau Blauwberg. Het gaat onder andere om innovatie, actualiteit, confinanciering en coproductie.

Met het Cultuurfonds is voor de nieuwe wethouder de structuur voor subsidieverlening in de cultuursector rond. De grootste bulk is en blijft de subsidieverlening aan instellingen als de Lakenhal, de Schouwburg en de Stadsgehoorzaal. Kleinschalige subsidieaanvragen worden gehonoreerd uit de Deelverordening Kunst- en Cultuursubsidies, culturele evenementen kunnen een beroep doen op Leiden Marketing. Het Cultuurfonds completeert het geheel als subsidiefonds voor grotere, vernieuwende cultuurprojecten.

Het voorstel moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×