Ongelijkheid in huurtarieven sportclubs onaangetast

Het voorstel van zijn voorganger Raymond Keur (SP) om een rechtvaardiger en transparanter systeem van huurtarieven voor sportaccommodaties in te voeren is door de huidige wethouder Sport Witteman teruggedraaid. Daarmee blijft de huidige situatie, waarin huurtarieven zeer ongelijk zijn verdeeld tussen sporten in de stad, bestaan. Voor sporten als zwemmen en tennis zijn de tarieven die de clubs betalen vrijwel kostendekkend, veldsporten als hockey en voetbal betalen gemiddeld slechts 35 tot 40% van de kosten. Goed beschouwd betaalt de ene sporter dus niet alleen voor zijn eigen sport maar ook voor die van de ander.

Het college is van mening dat de nieuwe opzet, uiteengezet in een notitie die in september 2007 door Keur naar de raad werd gezonden, “net zo slecht uit te leggen is” als het huidige systeem. In plaats daarvan wordt andermaal een onderzoek gestart waar de knelpunten liggen. In politieke termen betekent dit dat een mogelijke verandering in de huidige situatie op de lange baan wordt geschoven.

Er is door de ambtelijke organisatie in 2006 en 2007 al uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst van de huidige huurtarieven die de clubs jaarlijks betalen. Daaruit bleek onder andere dat door de jaren heen besloten is om verschillende sporten verschillend te belasten. Voormalig sportwethouder Keur bereidde een opzet voor die in totaal evenveel huurinkomsten moest opbrengen en de onderlinge verschillen tussen de sporten enigszins in verhouding zou brengen. Een gewaagd initiatief, een herverdeling zou de populariteit van het stadsbestuur bij vertegenwoordigers van relatief weinig bijdragende sporten als voetbal en hockey niet ten goede komen. Na de val van het college in oktober 2007 bleek dat deze stap té gewaagd wordt bevonden door de huidige ploeg van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks.

Zij trekken het voorstel in en wagen er maar weer eens een onderzoek aan. In het besluit is overigens niet opgenomen welk onderzoek er dan wordt gestart en wanneer dat zou moeten starten. Het betekent voor sportclubs die nu al relatief veel bijdragen dat zij voorlopig indirect extra blijven bijdragen aan het onderhoud voor andere sportaccommodaties.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×