Inspraak Roomburg bij inrichten Matilo park

Donderdagavond presenteert wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA) aan de wijkbewoners van Roomburg het plan van aanpak om te komen tot een wijkpark op de Matilo locatie. Bewoners krijgen volgens hem nadrukkelijk een stem in het ontwikkelen van deze voorziening. Daarvoor is de komende drie jaar een kleine vier miljoen euro beschikbaar. De Haan wil verder dat Rijk en provincie gaan meebetalen omdat het om een unieke archeologische plek gaat. In het gebied zijn resten van een Romeins fort gevonden, om die reden is het eerder al aangewezen als rijksmonument.

Vorig jaar deed het besluit om op die plek een asielzoekercentrum te huisvesten veel stof opwaaien. De nieuwe bewoners waren woedend op toenmalig wethouder ruimtelijke ordening Marc Witteman (PvdA). Later dat jaar draaide hij die beslissing terug en zegde de wijk toe er alsnog een park aan te leggen. Witteman is inmiddels onderdeel van een nieuwe wethoudersploeg, zijn nieuwe collega Jan Jaap de Haan kan nu goede sier maken in dezelfde wijk. Hij wil met de bewoners een plan maken dat voldoet aan hun behoeften. Of dit ook betekent dat er sportvoorzieningen worden aangelegd kon hij nog niet zeggen. In de aanpalende Professoren- en Burgemeesterswijk kampen zowel de hockey als tennisvereniging met wachtlijsten. De huidige accommodaties daar kunnen de vraag niet aan. De Haan wil eerst van de wijkbewoners weten hoe zij tegenover dergelijke voorzieningen staan op die plek.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×