Herinrichting Trekvaartplein stap dichterbij

Het college stuurt deze week het projectbesluit naar de gemeenteraad om het Trekvaartplein op te knappen. Het plan omvat grofweg drie onderdelen. Het plein zelf krijgt plek voor 89 standplaatsen. De tweede ontsluitingsweg voor de aanpalende wijk Poelgeest wordt aangelegd over een vaste brug in een lage boog naar het noorden, waardoor Oegstgeesterweg en Poelgeest worden verbonden. De Oegstgeester wijk is nu nog alleen bereikbaar via de verlengde Lange Voort. Tot slot maakt het college in het besluit de weg vrij voor de reconstructie van de Haarlemmerweg.

Het projectbesluit wijkt niet wezenlijk af van de eerdere Nota van Uitgangspunten, waarop 35 inspraakreacties binnenkwamen. Volgens burgemeester Henri Lenferink is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoners als het gaat om de indeling van het plein. Zo is de richting van de woonwagens conform verzoek omgedraaid. Niet alles is gehonoreerd.

Op dit moment telt het Trekvaartplein meer dan 89 plaatsen, een aantal wordt verplaatst naar Roomburg en Oegstgeest. De brug wordt aangelegd in plaats van de tunnel onder het spoor tussen Poelgeest en de Merenwijk.

Het projectbesluit moet uitmonden in een uitvoeringsbesluit. Daarin moet ook een oplossing worden aangedragen voor het huidige tekort op het project van een kleine 4 miljoen euro. Lenferink verwacht in 2009 te kunnen starten met de herinrichting.

Advertentie

Leiden trekvaartbomen Trekvaartplein


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×