'Leiden onder dak', bouwvoorschriften vanaf 14de eeuw

Aanstaande dinsdag houden de ‘Vereniging Oud Leiden’ en de ‘Vereniging Jan van Hout’ hun jaarlijkse gezamenlijke lezing over de rol van de overheid bij het bouwen in Leiden van 1350 tot 1650. De lezing vindt plaats in de Lakenhal en wordt gegeven door Jan Dröge, die Bouwkunde en Restauratie aan de TU Delft en Kunstgeschiedenis aan de RU Leiden studeerde. Sinds 1986 heeft Dröge een eigen bureau voor bouwhistorie in Leiden. De oudste bouwvoorschriften in Leiden dateren al uit het begin van de 14de eeuw en hebben vooral betrekking op het voorkomen van brand. In de loop van de volgende eeuwen werden de voorschriften steeds verder uitgebreid. Naast het uitvaardigen van keuren stimuleerde de stad de inwoners hun huizen van harde daken te voorzien. Hiervoor werd van 1448 tot 1618 ook subsidie verstrekt. De uitbetalingen daarvan staan genoteerd in de stadsrekeningen en geven een duidelijk beeld van het verloop van de ‘verstening’ van de stad. Dröge doet onderzoek naar dit proces en heeft daarvoor ondermeer alle keuren en de subsidiebetalingen in kaart gebracht. Hij zal zijn verhaal illustreren aan de hand van nog bestaande voorbeelden in de stad.

De lezing ‘Leiden onder dak’ vindt plaats op 3 juni, aanvang 20.00 uur. Meer info: www.oudleiden.nl

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×