Voorlopig geen projectstatus voor Huis van de Sport

Het Huis van de Sport krijgt de komende tijd nog geen projectstatus van het college. Dat wil zeggen, dat er voorlopig nog geen budget vrijkomt, om de plannen verder uit te werken en dat er nog geen Europese aanbestedingsprocedure voorbereid wordt. Tot dit uitstel is besloten, omdat het college eerst nauwkeurig de financiële haalbaarheid van het Huis wil onderzoeken, waarbij de kosten, risico’s en opbrengsten ingeschat worden.

Een belangrijke vraag is onder andere of de opbrengst van de geplande woningbouw en voorzieningen voldoende is, om de gewenste nieuwe sportvoorzieningen te kunnen realiseren. Voor het onderzoek wordt binnenkort contact opgenomen met een aantal marktpartijen, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het Huis van de Sport. Na de zomer hoopt het college een besluit te nemen over het al dan niet toekennen van de projectstatus.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×