Oude notariële akten binnenkort op internet

Binnenkort start De Genealogical Society of Utah met het digitaliseren van alle Leidse notariële akten daterend van 1563 tot 1811. De gedigitaliseerde stukken, zoals testamenten, verklaringen en contracten, worden voor alle belangstellenden beschikbaar gesteld op de website van het Regionaal Archief Leiden, www.leidenarchief.nl.

Hier kunnen nieuwsgierigen binnenkort door meer dan een miljoen gedigitaliseerde pagina´s bladeren. Deze digitalisering heeft onder andere tot voordeel, dat de papieren documenten niet langer doorgebladerd hoeven te worden, waardoor ze beter behouden blijven.De Genealogical Society of Utah, die deel uitmaakt van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen, voert de digitalisering belangeloos uit. De organisatie doet al enige tijd onderzoek naar voorouders van over de hele wereld.In het kader van de digitalisering ondertekenen de Genealogical Society en wethouder De Haan van Cultuur Werk en Inkomen deze week een overeenkomst.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×