Uitkomsten tevredenheidsonderzoek WMO

Uit een vorig jaar gehouden landelijk onderzoek naar de tevredenheid over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), is gebleken, dat de Leidse gebruikers behoorlijk tevreden zijn. Voor de aanvraagprocedure en levering van individuele voorzieningen, krijgt Leiden een 7,4. Dat komt overeen met het landelijke cijfer. Voor hulp bij het huishouden, geven de Leidse WMO-gebruikers een een 7,8. De tevredenheid over de organisatie die de huishoudelijke hulp levert, is afgenomen, hoewel de tevredenheid over de medewerkers die die hulp verlenen, gestegen is. Bij de aanbesteding voor huishoudelijke hulp in 2009, zal met die uitkomsten rekening worden gehouden.

Het minst tevreden is men in Leiden over de wachttijden bij het collectief vervoer. Om dit te verbeteren, vinden er regelmatig regionale overleggen met Connexxion plaats. Ook zal deze organisatie worden beboet, als bij meer dan 5% van de ritten de ingestelde marge voor de wachttijden overschreden wordt.De klanten van het collectief vervoer zulllen worden voorgelicht over deze marges.Het ‘Rapport tevredenheid cliënten Wmo Leiden’ wordt voor een reactie voorgelegd aan de Adviesraad Wmo Leiden. Ook wordt de gemeenteraad er over geïnformeerd.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×