Boek poldergeschiedenis Rijnland verschenen

Onlangs is het boek ‘Minerva in de polder, Waterstaat en techniek in het hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1856’ verschenen. Dit is het proefschrift van de Vlaamse historicus Siger Zeischka, die daarvoor jarenlang met zijn neus in de boeken van het archief van het hoogheemraadschap zat.

Zeischka deed onderzoek naar de ontwikkeling van de vroegmoderne waterstaatstechniek in Rijnland. Hij plaatst deze ruim 350 jaar poldergeschiedenis in zijn boek in een zeer breed perspectief, zodat de lezer de ontwikkeling van molens, sluizen en dijken en de rol van molenaars, polderjongens, technici en stedelijke investeerders beter kan bevatten.

Ook beschrijft zijn 381 pagina’s tellende boek de impact en het belang van allerlei economische en sociale evoluties, met name in sectoren als de landbouw en turfwinning, de financiering van de locale waterstaat, de betekenis van stedelijke netwerken en de beschikbaarheid en circulatie van technische kennis.

‘Minerva in de polder’ is uitgegeven door uitgeverij Verloren en kost 35 euro. Het ISBNnummer is: 9789087040239.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×