Ruim zeven ton voor Veiligheidsregio Hollands Midden

Gisteren heeft Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een convenant gesloten met de Veiligheidsregio Hollands Midden. In deze samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over de verbetering van de kwaliteit van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding en de regionalisering van de brandweer. Het ministerie heeft daarvoor ruim zeven ton beschikbaar gesteld. Eén van de doelen van het convenant is dat alle brandweerkorpsen in de regio samengevoegd worden tot één regionale brandweerorganisatie. Deze organisatie moet op 1 januari 2010 een feit zijn.

Overigens zullen de diverse korpsen vanuit hun eigen kazernes blijven uitrukken, onder leiding van één regionale commandant. Verder worden ook de inkoop en het beheer van het materieel geregionaliseerd. De regionalisering van de brandweer, is een voorwaarde voor het realiseren van een duurzame slagvaardige en professionele organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook bevat het convenant kwaliteitseisen voor crisismanagement, zoals voor alarmering, informatie-uitwisseling en coördinatie bij incidenten en rampen en zijn er afspraken in vastgelegd over onder meer oefeningen, opleidingen en het maken van een regionaal crisisplan.

De Veiligheidsregio omvat naast Leiden ook de plaatsen Alkemade, Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiderdorp, Lisse, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle en Zoeterwoude. Deze gemeenten werken nauw samen met Politie, Brandweer, en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×