Oude Rijn en Rijn-Schiekanaal uitgebaggerd

Medio augustus start de provincie met periodieke baggerwerkzaamheden op het traject Oude Rijn ten oosten van Leiden, het gedeelte Rijn-Schiekanaal tussen Voorschoten en de kruising met de Oude Rijn, en de Leidse-Trekvliet. Dit is nodig omdat er door de scheepvaart en de stroming van het water slibdeeltjes in beweging komen, die er op bepaalde plaatsen voor zorgen dat de vaarwegen te ondiep worden.De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot december. De bewoners kunnen enige geluidshinder ervaren. Ook wordt hun uitzicht mogelijk belemmerd door het baggerschip. Ook voor de scheepvaart leveren de werkzaamheden enige overlast en vertraging op.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×