Vereniging Eigen huis eist maatregelen bouwleges

Inwoners van Voorschoten betalen 21 keer meer voor een bouwvergunning dan inwoners van Leiden. De gemeente Voorschoten berekent 698 euro aan leges voor een dakkapel van 10.000 euro, terwijl Leiden slechts 33 euro in rekening brengt. De verschillen in de gemeentelijke tarieven voor bouwvergunningen zijn nog steeds enorm. Dit blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder alle gemeenten in Nederland. Voor Vereniging Eigen Huis is de maat vol en zij dringt erop aan dat het kabinet niet langer wacht met dwingende maatregelen om de verschillen in tarieven te verkleinen.

Voor het zesde jaar op rij heeft Vereniging Eigen Huis de bouwleges onderzocht. Adviesbureau Bouwleges.nl heeft in opdracht van Vereniging Eigen Huis alle gemeenten onder de loep genomen voor de kosten van drie veel voorkomende bouwvergunningen. Bij een lichte bouwvergunning van 10.000 euro zijn Voorschoten en Zundert de koplopers met tarieven van 698 respectievelijk 629 euro. De goedkoopste gemeenten zijn Leiden en Landerd die hiervoor 33 euro, respectievelijk 62 euro in rekening brengen. Het landelijke gemiddelde bedraagt 250 euro.

Landelijk gezien stijgen de kosten voor een vergunningaanvraag van een woning van 130.000 euro met 1,9%. Dit lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, maar de burger krijgt in werkelijkheid een veel hogere rekening gepresenteerd. Omdat de bouwkosten het afgelopen jaar met 5,8% zijn gestegen, moet de aanvrager ook met de gemeente afrekenen over een 5,8% hogere bouwsom. De burger betaalt aan vergunningkosten voor hetzelfde bouwwerk per saldo zo’n 7,8 % meer dan een jaar geleden.

Woningcorporaties krijgen in 9 gemeenten geen bouwleges in rekening gebracht. Het gaat om de 6 Drechtsteden en Winterswijk, Maasbree en Zwolle. Het kabinet heeft eerder aangegeven het ongewenst te vinden als corporaties worden bevoordeeld ten koste van andere partijen. De mogelijkheid om een legesvrijstelling aan corporaties te geven is al in 2005 uit de wet geschrapt. De genoemde gemeenten blijven echter de vergunningen gewoon gratis verstrekken aan corporaties. Dit is een vorm van ongelijke behandeling. Maar als de kosten hiervan moeten worden opgebracht door de andere vergunningaanvragers is dit voor Vereniging Eigen Huis volstrekt onacceptabel.

Per saldo constateert Vereniging Eigen Huis dat de tariefsverschillen tussen de gemeenten ook dit jaar onverminderd groot zijn. Het Kabinet heeft gemeenten tot 2010 de tijd gegeven om zelf orde op zaken te stellen. De vereniging heeft er geen enkel vertrouwen in dat dit het komende jaar gaat lukken. Het Kabinet en parlement moeten niet langer wachten met dwingende maatregelen. Doel is dat tarieven dichter naar elkaar toe groeien en gebaseerd zijn op een efficiënte en transparante werkwijze.

Leiden bouwleges


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×