Leidse Rechtswinkel ook voor studenten

De Leidse Rechtswinkel is er om de rechtspositie van burgers te verbeteren. Omdat studenten ook burgers zijn, kunnen ook zij er terecht. Zo kan de afdeling Wonen&Overheid hen ondersteunen wanneer ze problemen ervaren op het gebied van huurrecht. De medewerkers kunnen de studenten informeren over hun rechten en plichten en hen advies geven over zaken als gehuurde woonruimten die gebreken vertonen, te hoge huurprijzen of retournering van waarborgsommen.

Daarnaast kan adviesbureau Jeureka de student helpen de huurprijs te laten toetsen op basis van het wettelijke(huurprijs)puntensysteem. Ook kan Jeureka de huurder juridische bijstand verlenen, als de huurder en verhuurder niet tot overeenstemming komen over het naar beneden bijstellen van de huurprijs.Meer informatie is te vinden op www.leidserechtswinkel.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×