Geen RijnlandRoute, geen nieuwe huizen

Zolang er nog geen concreet uitzicht is op de RijnlandRoute, worden er in Holland Rijnland mogelijk geen nieuwe woningen gebouwd. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over de bouw van nieuwe woonwijken in Rijnsburg. De Raad geeft geen toestemming voor de bouw, onder andere omdat de aanleg van de RijnlandRoute nog niet zeker genoeg is. Hoewel Holland Rijnland met de provincie en het rijk afgesproken heeft dat er tot 2020 zo’n 33.000 extra woningen gebouwd zullen worden, is de kans groot dat de Raad van State ook andere woningbouwplannen voorlopig tegenhoudt. De Raad vindt namelijk dat de bereikbaarheid eerst op orde moet zijn. Momenteel ligt er al veel druk op het wegennet. Dit netwerk moet dus uitgebreid worden, voordat het aantal woningen in de regio kan toenemen.

Burgemeester Jos Wienen van Katwijk die portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening van deze regio is, zegt: “De uitspraak van de Raad van State onderstreept eens te meer dat het met de bereikbaarheid in deze regio slecht gesteld is. Wij zetten alles op alles om daar verbetering in aan te brengen. “De stagnatie van de woningbouw brengt de ontwikkeling in de regio tot stilstand. De provincie en regio hebben ongeveer 120 miljoen euro voor de route gereserveerd. Dat is echter lang niet genoeg. Er is vanuit het rijk een bijdrage van zo´n 350 miljoen euro nodig. De drie partijen werken nu samen aan een overeenkomst over de RijnlandRoute.

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×