Vragen CU overgangsregeling Gebruiksbesluit gebouwen

Raadslid Janine Clement van de ChristenUnie, heeft het college een aantal vragen voorgelegd over de overgangsregeling naar het nieuwe Gebruiksbesluit voor gebouwen.Tot nu toe geldt er voor een groot aantal Leidse gebouwen zoals ziekenhuizen, horeca-gelegenheden en studentenhuizen, een gebruiksvergunningplicht als waarborg voor het brandveilig gebruik ervan. De gemeente beoordeelt de brandveiligheid van de bewuste gebouwen onder andere aan de hand van de in 2005 opgestelde notitie handhavingsbeleid brandveiligheid. Deze notitie stelt hogere bouwtechnische eisen dan het Bouwbesluit. De reden van die hogere eisen is volgens de gemeente, dat de eisen van het Bouwbesluit te laag zijn voor het historisch karakter van de Sleutelstad.

Per 1 oktober treedt er een landelijk Gebruiksbesluit in werking. Dit besluit uniformeert de bestaande gemeentelijke voorschriften en maakt een eind aan de mogelijkheid om strengere bouwtechnische eisen te stellen aan gebouwen. De gemeente kan vanaf oktober dus geen hogere bouwtechnische eisen opleggen, dan in het Bouwbesluit zijn vastgelegd.Clement wil nu allereerst weten of het college inderdaad stopt met het handhaven van het eigen beleid. Verder vraagt ze of de komst van dit Gebruiksbesluit een eind maakt aan de wens van de gemeente om te streven naar een hoger niveau van brandveiligheid in Leiden, of dat de gemeente nu op zoek gaat naar nieuwe manieren om gebouweigenaren te stimuleren om op vrijwillige basis meer aan brandveiligheid te doen dan het wettelijk minimum.Tijdens het debat van de Commissie Ruimte en Bereikbaarheid van 29 januari, heeft het college toegezegd bereid te zijn overgangsmaatregelen te treffen voor gebruiksvergunningsaanvragers, zodra de inhoud van het Gebruiksbesluit bekend is. Clement hoopt nu op korte termijn op een voorstel.Tenslotte vraagt het raadslid of het college bereid is om bij wijze van overgangsmaatregel vanaf nu alle in behandeling zijnde gebruiksvergunningaanvragen te beoordelen aan de hand van de voorschriften uit het Gebruiksbesluit.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×