Concurrentie op kwaliteit in de Thuiszorg

Bij de informatiebijeenkomst voor de aanbesteding van hulp in de huishouding die maandag in het gemeentehuis in Oegstgeest gehouden werd, waren alle thuiszorgorganisaties uit de Leidse regio aanwezig. De vertegenwoordigers van de zorgvragers waren zeer kritisch over het gekozen aanbestedingsmodel; het ‘dynamisch selectiemodel’ dat Leiden en vijf regiogemeenten gekozen hadden. In dit model wordt aan de zorgaanbieder die het beste bod doet, de opdracht gegund. Bij de bepaling van dit bod spelen een aantal factoren een rol zoals voorkeur of antivoorkeur van de cliënt, de cliënttevredenheidsscore, de geboden levertijd én de prijs. De thuiszorginstellingen voelden meer voor een systematiek waarin geconcurreerd moet worden op kwaliteit maar wel tegen een vaste prijs. Een belangrijke kritiek van de zorgaanbieders op het door het gemeentebestuur van Leiden e.a. gekozen systeem was, dat het dynamisch selectiemodel in het voordeel werkt van kleine instellingen omdat die nu eenmaal flexibeler zijn.

Gisteren werd de website //www.kiesbeter.nl, waar vergelijkbare kwaliteitsgegevens beschikbaar zijn van thuiszorgbedrijven, door staatssecretaris Busssemaker geopend. Op deze site staan de “marktleider” in Leiden, ActiVite (voorheen Groot Rijnland) en Libertas Leiden niet. Thuiszorgorganisatie Valent, Florence en Thuiszorg Roomburgh, slechts kleine spelers in onze regio, hebben wel hun gegevens gepubliceerd. Het opereren op een zorgmarkt vereist een hoge mate van alertheid en dat is even wennen.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×