Wethouder deelt taart uit op Da Vinci College

De Mentoren en decanen van het Da Vinci College aan het Lammenschanspark zijn gisteren door onderwijswethouder Gerda van den Berg getracteerd op taart. Zij deed dit namens het Regionaal Bureau Leerplicht, dat hen wilde bedanken voor hun inzet bij de warme overdracht van vmbo-leerlingen aan het mbo. Deze actie vindt plaats in het kader van de landelijke actieweek ‘Doorzettuh!’, waarin wordt nagegaan of alle leerplichtige jongeren in september daadwerkelijk met een opleiding starten.

In deze regio stroomt ongeveer 95% van de vmbo-leerlingen door naar het mbo. Om er voor te zorgen dat ook de overige 5% doorstroomt, hebben de decanen en mentoren van de vmbo-scholen de leerlingen die vorig schooljaar hun examen gehaald hadden maar van wie nog niet bekend was of ze een vervolgopleiding gingen doen, aangemeld bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. Vervolgens hebben leerplichtambtenaren deze leerlingen actief benaderd, om hen te stimuleren zich alsnog inte schrijven voor een opleiding.Ook op de andere scholen die aan dit project meewerkten, is taart uitgedeeld.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×