Openbare ledenvergadering Rover

De Leidse afdeling van Reizigers Openbaar Vervoer (Rover), houdt volgende week dinsdagavond een openbare ledenvergadering. Daarna zal de portefeuillehouder Verkeer enVervoer van de bestuurlijke regio Holland Rijnland een toelichting geven op de in ontwikkeling zijnde OV-visiein deze regio. Vervolgens kunnen de aanwezigen hierover met de portefeuillehouder in discussie treden.De vergadering wordt gehouden in de Singelzaal van De Grote Beer aan Rembrandtstraat 27 en begint om 19.30 uur. Op www.rover.nl/leiden staat meer informatie.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×