Spoedwet voor uitbreiden snelwegen

Het kabinet wil een snellere besluitvorming voor alle wegprojecten, met behoud van inspraak en aandacht voor het milieu. Het kabinet breidt hiervoor de spoedaanpak uit. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Wet versnelling besluitvorming wegprojecten (spoedaanpak wegen)’ van de ministers Eurlings (VenW) en Cramer (VROM). Het kabinet wil deze aanpak nu uitbreiden naar alle wegprojecten die onder de Tracéwet vallen. Hierdoor kunnen niet alleen projecten die onder de Spoedwet vallen, maar alle wegprojecten profiteren van snellere besluitvorming. Het is de bedoeling deze kabinetsperiode de besluitvorming voor dertig projecten af te ronden en te beginnen met de aanleg van wegen. Eurlings hoopt met honderden kilometers nieuw asfalt de files te verminderen. Ook de omstreden verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden gaat zeker door.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×