Vragen VVD over geld voor onderwijs hoogbegaafden

De staatssecretaris van onderwijs heeft onlangs gesproken over het beschikbaar stellen van 10 miljoen euro voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. De VVD-fractieleden Sleijster en Pouw stellen hierover een aantal vragen aan het college.Ze willen weten op welke manier er in Leiden excellentie in het basisonderwijs gestimuleerd wordt, en of het college naar aanleiding van de berichtgeving over de extra gelden, extra activiteiten zal organiseren, of stimuleren. Als dat zo is, zijn ze benieuwd welke inspanningen het college precies verrichten zal.

Verder vragen de fractieleden of het college kan inschatten hoeveel extra middelen Leiden kan verwachten op basis van het huidige activiteitenniveau en op basis van de voorgenomen nieuw te initiëren activiteiten.Daarbij zijn ze benieuwd op welke manier het geld onder de Leidse scholen verdeeld wordt.Als een deel van het geld ingezet wordt voor de uitbreiding van de Topklas (het gemeentelijk project Bright Kids), vragen ze zich af, hoeveel extra plaatsen er in dit project vrijkomen en welk effect dat op de wachtlijst heeft.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×